Brande på Askø/Lilleø

1676, 15. april. Samtlige menige Indbyggere paa Askø fremstod og vidnede, at det var dennem udi Guds Sandhed vitterligt, at Claus Nielsen og Birkefogeden Niels Pedersen, og hans Svoger, Ole Christoffersen’s Gaardes Huse og Formue er ganske bleven opbrændt og spoleret undtagen deres Heste og Kvæg, som er bleven reddet, som var paa Marken.

1778. Degnen Andreas Colding’s bolig brændte en søndag morgen. Da han nu havde assureret og levede daarligt med sin Familie og var almindelig hadet af Bønderne, og hans Kone ved Branden fik saa svære Kvæstelser, at hun umiddelbart efter døde, sigtede de ham alle for Mordbrand .……….Dommeren sagde, at alle Askøs Indbyggere havde anklaget Degnen som skyldig i Branden, men ingen af dem havde set ham begaa Misgerningen, ikke engang hans egen Søn, ej heller havde kunnet paavise nogen anden. Deres udsagn om hans Trusler o.s.v. kan ikke bevise noget om selve Gerningen; altsaa “kendes for Ret, at Andreas Colding bør for Aktors Tiltale Fri at være”. Degnen erklærede sig til freds med Dommen, hvis han straks maatte slippe ud af Arresten.

1902, 25. september opstod der ild i staldlængen hos Gårdejer Gert Jensens (jun), matr. 8a. (Vidars Plads)

Lolland Falster Social-Demokrat:

I går eftermiddags opstod ild i staldlængen, og i løbet af et par timer var alle gårdens 4 længer lagt i aske. En gris og en kalv indebrændte, ligesom den indhøstede sæd, en stor del inventar osv. Blev offer for luerne.

Fra Bandholm havn sås branden meget tydeligt.

Årsagen til. At så godt som intet rededes ved branden lå deri, at der hverken findes sprøjte eller noget som helst slukningsmateriel på øen. For øvrigt er det ca. 200 år siden at øen sidst var hjemsøgt af en brand

Ribe Stiftstidende, 26. september 1902:

Brandforsikringsselskabet ”Lolland Falster” led et tab på kr. 8541 ved branden hos gårdejer Gert Jensen (jun)

1908, 7. oktober nedbrændte Askø Mølle der tilhørte møller L. Bosses enke

1918, 24. juli nedbrændte Boelsmand Jens Olsens ejendom på Askø som følge af lynnedslag. Løsøret og 600 kr. i kontanter brændte. Pengene havde Jens Olsen ved krigens begyndelse taget ud af banken af frygt for at miste dem. Huset var kun forsikret for 1100 kr. således at ejeren, der er 80 år gammel, lider et stort tab.

1946, 3. maj nedbrændte ejendommen hos Gdr. Ove Alvin Hansen, Lilleø, Askø.

1952, 19. september blev Askø hærget af brand. Hele landsbyen var truet, seks menneskeliv var i fare, og kommunens uerstattelige arkivsager blev ildens bytte. En overgang så det ud til, at hele byen skulle gå op i flammer. Ilden opstod i sognefoged Johs. Petersens trelængede gård. Den bredte sig til arbejdsmand Helmer Jørgensens ejendom og gårdejer Harry Jensens stråtækte gård, men det lykkedes det lokale brandvæsen at holde ilden i skak, indtil tre sprøjte fra Zoneredningskorpset fra Maribo og Slemminge nåede over til øen om bord på færgen ”Femøsund”

Gården blev ikke genopført, og den første matrikel til venstre ved indkørslen til byen ligger stadig tom. Der blev senere opført en ny gård længere mod vest (Sundgården).

1966, 24. august. Askøs eneste forretning var truet af en brand der opstod i lageret i loftsetagen. Det lykkedes at begrænse ilden, så der kun blev nogen vandskade på bygningen og varelageret.

1974, 26.april opstod der ild i udbygningerne på Erling Nielsens gård på Konemadevej. Askøs egen sprøjte tog fat i slukningsarbejdet som blev koncentreret om at sikre stuehuset.

1992, 11. marts. Mand og 2 hunde brændt inde ved en voldsom brand på Østerhovedvej 9.