Historiske kort

Søkort 1750
1776 Kobberstik
Søkort 1787
Søkort 1791
Askø 1808
Lilleø 1808
Matrikelkort 1808
Marknavne 1808
Askø 1862
Lilleø 1862
Lilleø 1883
Askø/Lilleø 1932
Askø/Lilleø 1964