Kilder:

Begravelsesforordning under pesten 17. august 1652 og 27. maj 1654

Christian 4.s pestforordning, 15. januar 1625

Pest-tjørn, side 4, pkt 8: Brøndegaard_56_Pesttjørne.pdf (ksla.se)

Lollandske retsbetjentarkiver indtil 1919

Kongelige bevillinger 1569-1814 (tålmodighed – stor fil)

Nationalmuseet, Danmarks Kirker, Askø Kirke

Nationalmuseet, Bevaringsværdige gravminder, Askø Kirke

Præster ved Askø Kirke

Danmark set fra luften